In één klap volwassen.

Volgens de online encyclopedie Wikipedia kan iemand volwassen genoemd worden, als hij of zij in het dagelijks leven blijk geeft van zelfstandigheid en een zekere bedachtzaamheid. Als ik het met mijn ouders over mijn diagnose heb (11 jaar geleden, toen ik 10 jaar oud was, december 2005) zeggen zij dat …

Lees verder